Untitled
  • หน้าแรก
  • วิสัยทัศน์
  • บุคลากร
  • บรรยากาศ
  • ติดต่อเรา
New Document
user  
pass  

New Document
 
ผู้เข้าชมวันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด

New Document
       ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (เรียงตามคะแนน)
       ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (เรียงตามคะแนน)
       คอร์ตตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1
       คอร์ตตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.4
       ระดับประถมศึกษา ป.2-ป.6
       กลุ่มพิเศษเฉพาะ ป.5-ป.6
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6
New Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน
New Document
New Document

โรงเรียนมัธยม อ.เมือง
- เบญจมราชูทิศ
- กัลยาณีศรีธรรมราช
- จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ.
- เมืองนครศรีธรรมราช
- ท่านครญาณวโรภาสฯ
- ปากพูน
- โยธินบำรุง
- ตรีนิมิตรวิทยา

โรงเรียนนครศรีกวดวิชา
หลังโรบินสันโอเชี่ยน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 075-318419